فایلهای حقوقی و هر آنچه که مربوط به حقوق است را از همین جا جستجو و دانلود نمایید.

فروشگاه جامع فایلهای آموزشی و آزمونی رشته حقوق و موفقیت

فروش ويژه پكيج آموزش تضميني و بي نظير كسب درآمد اينترنتي

اطلاعیه فروشگاه

از اینکه به ما اعتماد دارید، سپاسگذاریم.

جزوه حقوق مدني 3

جزوه حقوق مدني 3

ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ٣

(ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادها)

اهميت درس ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ٣:‬
‫اﯾﻦ درس از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ دروس ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.‬

 

 

 

جزوه اي كه هم اكنون پيش روي شما دانشجوي عزيز قرار دارد، اقداميست تدوين شده از مطالب اساسي و مهم به شيوه ثليث و روان براي به خاطر سپاري نكات و قواعد مهم حقوق مدني 3

اميد است كه اين جزوه كه تلخيصي از حقوق مدني 3 ميباشد، بتواند جهت يادگيري بهتر دوستان مفيد واقع گردد.


‫ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :‬
‫ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎدﻩ 300 ﺗﺎ ﻣﺎدﻩ 381 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع هم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬


‫ﻣﻨﺎﺑﻊ درس:‬
١- ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادها دورﻩ ٥ ﺟﻠﺪي - دكتر ﻧﺎﺻﺮ كاتوزﻳﺎن‬
‫٢- اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻲ‬ - ‫دكتر ﻧﺎﺻﺮ كاﺗﻮزﻳﺎن‬
٣- ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ‬ - دكتر ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﻲ‬
٤- ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ٣ - دكتر ﻣﻬﺪﯼ ﺷﻬﻴﺪﯼ‬
٥- ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮاردادها و ﺗﻌﻬﺪات - دكتر ﻣﻬﺪي ﺷﻬﻴﺪي‬‬ و ٦- ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪات‬ - ‫دكتر ﻣﻬﺪي ﺷﻬﻴﺪي‬

 

‫ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درس ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ٣ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادهﺎ:‬
‫اﯾﻦ درس ﺑﻴﺶ از ﺁن ﮐﻪ ﺣﻔﻈﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻬﻤﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ دارد ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁن همراﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ.‬

 

تعداد صفحات: 45 صفحه

حجم فايل: 300 KB

ساختار فايل: PDF


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,800 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
0010012_1813442_8218.zip307.6k

جزوه حقوق مدني 5 مبحث خانواده

جزوه حقوق مدني 5 مبحث خانواده جزوه حقوق مدني 5 مبحث خانواده تهيه كننده: دكتر دلاور برادران       تعداد صفحات: 97 صفحه حجم فايل: 760KB ساختار فايل: PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 1,800 تومان 40% تخفیف